Sự mờ nhạt của Thúy Ngân, Minh Trang, B Trần trong “Cây táo nở hoa”

B Trần, Minh Trang, Thúy Ngân chưa phô diễn được nhiều ở những phân cảnh đắt giá trong "Cây táo nở hoa". Ảnh: Vie Channel.
B Trần, Minh Trang, Thúy Ngân chưa phô diễn được nhiều ở những phân cảnh đắt giá trong "Cây táo nở hoa". Ảnh: Vie Channel.
B Trần, Minh Trang, Thúy Ngân chưa phô diễn được nhiều ở những phân cảnh đắt giá trong "Cây táo nở hoa". Ảnh: Vie Channel.
Lên top