Sự hội ngộ của hai thế hệ Bức tường và Da LAB trong “Cuộc hẹn cuối tuần”

Bức Tường và Da LAB cùng hội ngộ trong "Cuộc hẹn cuối tuần". Ảnh: VTV
Bức Tường và Da LAB cùng hội ngộ trong "Cuộc hẹn cuối tuần". Ảnh: VTV
Bức Tường và Da LAB cùng hội ngộ trong "Cuộc hẹn cuối tuần". Ảnh: VTV
Lên top