Sự cố hy hữu của Jungkook khi BTS làm nên lịch sử tại AMAs

Thành viên BTS quên lời khi phát biểu. Ảnh: CMH.
Thành viên BTS quên lời khi phát biểu. Ảnh: CMH.
Thành viên BTS quên lời khi phát biểu. Ảnh: CMH.
Lên top