Soobin, Jack, Sơn Tùng dám thay đổi và chấp nhận rủi ro với cuộc chơi mới?

Nhiều ca sĩ sẵn sàng cho cuộc đua làm mới mình. Ảnh: NSCC, MTP.
Nhiều ca sĩ sẵn sàng cho cuộc đua làm mới mình. Ảnh: NSCC, MTP.
Nhiều ca sĩ sẵn sàng cho cuộc đua làm mới mình. Ảnh: NSCC, MTP.
Lên top