Song Song, Kiều, 1990, Lật mặt 5 - bốn phim Việt đáng xem trong tháng 4

Nhã Phương đảm nhận vai chính trong bộ phim “Song Song” sẽ ra mắt tháng 4 này. Ảnh nguồn: NVCC.
Nhã Phương đảm nhận vai chính trong bộ phim “Song Song” sẽ ra mắt tháng 4 này. Ảnh nguồn: NVCC.
Nhã Phương đảm nhận vai chính trong bộ phim “Song Song” sẽ ra mắt tháng 4 này. Ảnh nguồn: NVCC.
Lên top