Song Joong Ki và mối lương duyên trong “Con tàu chiến thắng”

Song Joong Ki đảm nhận vai Tae-ho trong “Con tàu chiến thắng”. Ảnh nguồn: Xinhua.
Song Joong Ki đảm nhận vai Tae-ho trong “Con tàu chiến thắng”. Ảnh nguồn: Xinhua.
Song Joong Ki đảm nhận vai Tae-ho trong “Con tàu chiến thắng”. Ảnh nguồn: Xinhua.
Lên top