Sơn Tùng, Suboi, Đen, Bích Phương đại diện cho âm nhạc đương đại Việt Nam?

Bandwagon - tạp chí âm nhạc có tiếng nói ở khu vực Đông Nam Á điểm tên 9 ca sĩ đại diện cho nền âm nhạc đương đại Việt Nam. Ảnh: NSCC.
Bandwagon - tạp chí âm nhạc có tiếng nói ở khu vực Đông Nam Á điểm tên 9 ca sĩ đại diện cho nền âm nhạc đương đại Việt Nam. Ảnh: NSCC.
Bandwagon - tạp chí âm nhạc có tiếng nói ở khu vực Đông Nam Á điểm tên 9 ca sĩ đại diện cho nền âm nhạc đương đại Việt Nam. Ảnh: NSCC.
Lên top