Sơn Tùng MTP tự hào về BTS, nói về ý định Mỹ tiến

Sơn Tùng MTP. Ảnh: NVCC.
Sơn Tùng MTP. Ảnh: NVCC.
Sơn Tùng MTP. Ảnh: NVCC.
Lên top