Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Sơn Tùng MT-P trở thành ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nút vàng Youtube