Sơn Tùng M-TP, Tóc Tiên truyền lửa, khuấy động sân khấu với 4 siêu robot