Sơn Tùng MTP kết hợp rapper Snoop Dogg, bùng nổ trong MV "Hãy trao cho anh"

Sơn Tùng MTP trong "Hãy trao cho anh". Ảnh: NVCC.
Sơn Tùng MTP trong "Hãy trao cho anh". Ảnh: NVCC.
Sơn Tùng MTP trong "Hãy trao cho anh". Ảnh: NVCC.
Lên top