Sơn Tùng M-TP: "Tôi làm phim để viết về cuốn nhật ký của tuổi trẻ"

Lên top