Sơn Tùng M-TP hát gì trong MV "Hãy trao cho anh"?

Sơn Tùng trong MV. Ảnh: ST
Sơn Tùng trong MV. Ảnh: ST
Sơn Tùng trong MV. Ảnh: ST
Lên top