Sơn Tùng, Hoài Lâm, Soobin Hoàng Sơn và chuyện đổi nghệ danh: Có hợp lý?

Hoài Lâm, Sơn Tùng M-TP, Soobin Hoàng Sơn, S.T Sơn Thạch đều đổi nghệ danh mới. Ảnh: NSCC
Hoài Lâm, Sơn Tùng M-TP, Soobin Hoàng Sơn, S.T Sơn Thạch đều đổi nghệ danh mới. Ảnh: NSCC
Hoài Lâm, Sơn Tùng M-TP, Soobin Hoàng Sơn, S.T Sơn Thạch đều đổi nghệ danh mới. Ảnh: NSCC
Lên top