"Sơn hà lệnh" của Cung Tuấn kết thúc có hậu như phim của Tiêu Chiến?

"Sơn hà lệnh" được kì vọng có kết thúc có hậu như phim của Tiêu Chiến. Ảnh: Xinhua.
"Sơn hà lệnh" được kì vọng có kết thúc có hậu như phim của Tiêu Chiến. Ảnh: Xinhua.
"Sơn hà lệnh" được kì vọng có kết thúc có hậu như phim của Tiêu Chiến. Ảnh: Xinhua.
Lên top