Soi khả năng xử lý tình huống của các người đẹp trong tập 3 “Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ VN”

Phần thử thách thí sinh trong tập 3. Ảnh: HV
Phần thử thách thí sinh trong tập 3. Ảnh: HV
Phần thử thách thí sinh trong tập 3. Ảnh: HV