Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Sở Văn hóa Thể thao TPHCM đang xem xét talk show Lê Giang

Nghệ sĩ Lê Giang trong chương trình Sau ánh hào quang. Ảnh: HTV
Nghệ sĩ Lê Giang trong chương trình Sau ánh hào quang. Ảnh: HTV