Số tiền Goo Hye Sun kiếm được từ phim “Vườn sao băng” nhiều đến mức nào?

Goo Hye Sun. Ảnh: Instagram
Goo Hye Sun. Ảnh: Instagram
Goo Hye Sun. Ảnh: Instagram
Lên top