Sở Kiều truyện vắng Đặng Luân, Lý Thấm nhưng không thể thiếu Triệu Lệ Dĩnh?

Triệu Lệ Dĩnh từ chối quay lại đóng Sở Kiều truyện. Ảnh: Xinhua.
Triệu Lệ Dĩnh từ chối quay lại đóng Sở Kiều truyện. Ảnh: Xinhua.
Triệu Lệ Dĩnh từ chối quay lại đóng Sở Kiều truyện. Ảnh: Xinhua.
Lên top