Sở Kiều truyện phần 2: Dương Mịch sẽ thay thế Triệu Lệ Dĩnh?

Dương Mịch có đủ sức thay thế Triệu Lệ Dĩnh?. Ảnh: Xinhua.
Dương Mịch có đủ sức thay thế Triệu Lệ Dĩnh?. Ảnh: Xinhua.
Dương Mịch có đủ sức thay thế Triệu Lệ Dĩnh?. Ảnh: Xinhua.
Lên top