So kè kỷ lục của Jennie - Blackpink và V - BTS trên Spotify

Jennie - Blackpink có thành tích tốt trước V - BTS. Ảnh: Xinhua.
Jennie - Blackpink có thành tích tốt trước V - BTS. Ảnh: Xinhua.
Jennie - Blackpink có thành tích tốt trước V - BTS. Ảnh: Xinhua.
Lên top