Snoop Dogg- rapper xuất hiện 20 giây trong MV của Sơn Tùng M-TP là ai?

Snoop Dogg góp mặt trong Hãy trao cho anh của Sơn Tùng M-TP. Ảnh: M-TP
Snoop Dogg góp mặt trong Hãy trao cho anh của Sơn Tùng M-TP. Ảnh: M-TP
Snoop Dogg góp mặt trong Hãy trao cho anh của Sơn Tùng M-TP. Ảnh: M-TP
Lên top