Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Siêu mẫu Ngọc Tình giành ngôi Á vương Đại sứ Hoàn vũ 2016