Siêu mẫu Lê Xuân Tiền - Huy Quang ma mị trong bộ ảnh tình nhân