Showbiz Việt năm qua: Jack, Amee lên ngôi, Mỹ Tâm, Tùng Dương bùng nổ

Amee, Tùng Dương, Mỹ Tâm và Jack có hoạt động nổi bật năm qua. Ảnh: NSCC.
Amee, Tùng Dương, Mỹ Tâm và Jack có hoạt động nổi bật năm qua. Ảnh: NSCC.
Amee, Tùng Dương, Mỹ Tâm và Jack có hoạt động nổi bật năm qua. Ảnh: NSCC.
Lên top