Showbiz 24h: Xuân Bắc trở lại "Ơn giời, cậu đây rồi", Giang Hồng Ngọc "phản pháo" Lệ Quyên

Xuân Bắc sẽ quay lại "Ơn giời, cậu đây rồi". Ảnh: BTC
Xuân Bắc sẽ quay lại "Ơn giời, cậu đây rồi". Ảnh: BTC
Xuân Bắc sẽ quay lại "Ơn giời, cậu đây rồi". Ảnh: BTC
Lên top