Shin Se Kyung cảm động trước hành động ngọt ngào từ Park Bo Young

Shin Se Kyung hạnh phúc trước hành động ngọt ngào từ người bạn Park Bo Young. Ảnh nguồn: Xinhua.
Shin Se Kyung hạnh phúc trước hành động ngọt ngào từ người bạn Park Bo Young. Ảnh nguồn: Xinhua.
Shin Se Kyung hạnh phúc trước hành động ngọt ngào từ người bạn Park Bo Young. Ảnh nguồn: Xinhua.
Lên top