“Shang-Chi và Huyền thoại Thập Luân” lập kỷ lục sau tuần đầu công chiếu

“Shang-Chi và Huyền Thoại Thập Luân” đạt thành tích khủng sau tuần đầu phát hành. Ảnh: Xinhua
“Shang-Chi và Huyền Thoại Thập Luân” đạt thành tích khủng sau tuần đầu phát hành. Ảnh: Xinhua
“Shang-Chi và Huyền Thoại Thập Luân” đạt thành tích khủng sau tuần đầu phát hành. Ảnh: Xinhua
Lên top