Shang-Chi: Siêu anh hùng Châu Á đầu tiên bị chính quê hương ruồng bỏ

Simu Liu là siêu anh hùng gốc Á đầu tiên của Marvel. Ảnh: Marvel Studio.
Simu Liu là siêu anh hùng gốc Á đầu tiên của Marvel. Ảnh: Marvel Studio.
Simu Liu là siêu anh hùng gốc Á đầu tiên của Marvel. Ảnh: Marvel Studio.
Lên top