Sẽ khó để Triệu Lệ Dĩnh kết hợp với Vương Nhất Bác lần nữa?

Triệu Lệ Dĩnh và Vương Nhất Bác đang được đồn đoán sẽ kết hợp lần hai. Ảnh: Xinhua.
Triệu Lệ Dĩnh và Vương Nhất Bác đang được đồn đoán sẽ kết hợp lần hai. Ảnh: Xinhua.
Triệu Lệ Dĩnh và Vương Nhất Bác đang được đồn đoán sẽ kết hợp lần hai. Ảnh: Xinhua.
Lên top