Sau Triệu Vy, tới Trương Triết Hạn ra nước ngoài “lánh nạn”?

Sau Triệu Vy, Trương Triết Hạn tìm đường ra nước ngoài định cư. Ảnh: Xinhua
Sau Triệu Vy, Trương Triết Hạn tìm đường ra nước ngoài định cư. Ảnh: Xinhua
Sau Triệu Vy, Trương Triết Hạn tìm đường ra nước ngoài định cư. Ảnh: Xinhua
Lên top