Sau tất cả, Nhã Phương - Trường Giang tung trọn bộ ảnh cưới