Sau Quang Lê, đội Đàm Vĩnh Hưng “tung chiêu” trong vòng Đo ván Thần tượng Bolero