Sau ồn ào giới rapper, loạt MV của Rhymastic, Wowy, Rapital ẩn khỏi YouTube

Rhymastic và Wowy là 2 trong số những rapper chủ động ẩn/xóa MV gây tranh cãi. Ảnh: Vie Channel.
Rhymastic và Wowy là 2 trong số những rapper chủ động ẩn/xóa MV gây tranh cãi. Ảnh: Vie Channel.
Rhymastic và Wowy là 2 trong số những rapper chủ động ẩn/xóa MV gây tranh cãi. Ảnh: Vie Channel.
Lên top