Sau Ninh Dương Lan Ngọc, Liên Bỉnh Phát tiếp tục nhường nhịn Đông Nhi

Lên top