Sau MV của Sơn Tùng MTP, Snoop Dogg tung siêu phẩm trong "Gia đình Addams"

Lên top