Sau một năm úp mở, Dương Khắc Linh chính thức thừa nhận yêu Ngọc Duyên Sara

Dương Khắc Linh lên tiếng thừa nhận yêu Ngọc Duyên.
Dương Khắc Linh lên tiếng thừa nhận yêu Ngọc Duyên.
Dương Khắc Linh lên tiếng thừa nhận yêu Ngọc Duyên.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top