Sau khi bị ăn tát, My "sói" xinh đẹp tình tứ bên Cảnh "soái ca"