Sau Jennie, Lisa - Blackpink, Rosé cũng lập thành tích với hướng đi mới

Rosé của Blackpink đạt thành tích tốt với kênh YouTube đầu tay. Ảnh: Xinhua.
Rosé của Blackpink đạt thành tích tốt với kênh YouTube đầu tay. Ảnh: Xinhua.
Rosé của Blackpink đạt thành tích tốt với kênh YouTube đầu tay. Ảnh: Xinhua.
Lên top