Sau Chạy đi chờ chi, Jun phạm "ép" BB Trần đóng MV giả gái

Hình ảnh trong MV "Hai bàn tay". Ảnh cắt từ clip
Hình ảnh trong MV "Hai bàn tay". Ảnh cắt từ clip
Hình ảnh trong MV "Hai bàn tay". Ảnh cắt từ clip
Lên top