Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Sau Cao Bá Hưng, Sa Huỳnh "gây sốt" khi viết về Truyện Kiều tại "Bài hát hay nhất"

Sa Huỳnh
Sa Huỳnh