Sao Việt và nỗi khổ tâm từ những biến cố tài chính trong gia đình

Á hậu Trương Mỹ Nhân là một trong những sao Việt phải đứng ra gánh vác gia đình. Ảnh: NVCC
Á hậu Trương Mỹ Nhân là một trong những sao Việt phải đứng ra gánh vác gia đình. Ảnh: NVCC
Á hậu Trương Mỹ Nhân là một trong những sao Việt phải đứng ra gánh vác gia đình. Ảnh: NVCC
Lên top