Sao Việt và người hâm mộ động viên Vân Hugo vượt qua bệnh tật