Sao Việt và người hâm mộ đến viếng Minh Thuận đêm cuối