Sao Việt từng làm những điều "điên rồ" trong ngày Tết