Sao Việt nghẹn ngào nhớ lại kỷ niệm xưa với Minh Thuận