Sao trẻ đa tài Vương Nhất Bác của giải trí Hoa ngữ

Vương Nhất Bác là một trong nam thần đa tài của làng giải trí Hoa ngữ. Ảnh nguồn: Mnet.
Vương Nhất Bác là một trong nam thần đa tài của làng giải trí Hoa ngữ. Ảnh nguồn: Mnet.
Vương Nhất Bác là một trong nam thần đa tài của làng giải trí Hoa ngữ. Ảnh nguồn: Mnet.
Lên top