Sao Thái Lan - Bright Vachirawit đứng Top 1 tìm kiếm Twitter đầu năm 2022

Bright Vachirawit đứng đầu Top ngôi sao được tìm kiếm nhiều nhất trên Twitter Thái Lan đầu năm 2022. Ảnh: Xinhua
Bright Vachirawit đứng đầu Top ngôi sao được tìm kiếm nhiều nhất trên Twitter Thái Lan đầu năm 2022. Ảnh: Xinhua
Bright Vachirawit đứng đầu Top ngôi sao được tìm kiếm nhiều nhất trên Twitter Thái Lan đầu năm 2022. Ảnh: Xinhua
Lên top