Sao mai Thu Hường ra album ủng hộ chiến sĩ tuyến đầu chống dịch

Ca sĩ Trần Thu Hường giới thiệu sản phẩm âm nhạc nhằm ủng hộ các chiến sĩ, y bác sĩ trong tuyến đầu chống dịch. Ảnh: NVCC
Ca sĩ Trần Thu Hường giới thiệu sản phẩm âm nhạc nhằm ủng hộ các chiến sĩ, y bác sĩ trong tuyến đầu chống dịch. Ảnh: NVCC
Ca sĩ Trần Thu Hường giới thiệu sản phẩm âm nhạc nhằm ủng hộ các chiến sĩ, y bác sĩ trong tuyến đầu chống dịch. Ảnh: NVCC
Lên top