Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

"Sao mai" Nguyễn Thu Hằng diện áo dài độc đáo uy quyền như quý phi